Säker remissuppladdning för optiker och annan vårdgivare

  • Krav på remiss:
    • Måste innehålla patientens personnummer
    • Ladda upp och skicka en fil i taget, flersidig pdf går bra
  • Krav på filformat och storlek:
    • PDF, JPG och PNG.
    • Max 20mb