Förändringar i gula fläcken

Makula, även känd som gula fläcken, är en liten, central och mycket känslig del av näthinnan i ögat. Den ligger i mitten av ögat och är omkring 3-5 millimeter bred. Makula är ansvarig för att ge skarp och detaljerad syn, inklusive förmågan att se färger och uppfatta små detaljer.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en ögonsjukdom som påverkar makula. När makulan skadas eller degenereras kan det leda till försämrad syn, inklusive förlust av central synskärpa. Det är denna centrala synförmåga som påverkas i AMD, medan perifer syn vanligtvis förblir intakt. Det finns två typer av förändringar. Våt och torr där den torra är den vanligaste förekommande förändringen.

Förändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år. Symtom är förutom nedsatt synskärpa, också så kallat krokseende där raka föremål kan uppfattas som krokiga.

Gula fläcken symtom

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) kan orsaka en rad symtom som vanligtvis påverkar synen, särskilt den centrala synskärpan. Symtomen kan variera beroende av vilken typ av AMD det är.

Torr AMD:

 • Gradvis förlust av central synskärpa: Personer med torr AMD kan uppleva att de gradvis förlorar förmågan att se små detaljer, läsa text eller utföra uppgifter som kräver skarp central syn. Detta är det mest karakteristiska symtomet på torr AMD.
 • Minskad kontrastkänslighet: Många människor med torr AMD kan märka att de har svårigheter att urskilja kontraster, vilket kan göra det svårare att se föremål tydligt, särskilt under svaga ljusförhållanden.
 • Centrala skotom: Detta är en mörk eller tom fläck i mitten av synfältet. Det kan göra det svårt att se objekt direkt framför dig.
 • Svårigheter med färgseende: Vissa människor med torr AMD kan uppleva en försämring av färgseendet, inklusive en minskad förmåga att urskilja nyanser.

Våt AMD:

 • Plötslig försämrad central synskärpa: Våt AMD kan orsaka en snabb och dramatisk försämring av den centrala synskärpan. Människor kan uppleva att raka linjer verkar snedvridna, och det kan vara svårt att känna igen ansikten och läsa text.
 • Metamorfopsi: Detta är en förvrängning av raka linjer, såsom ränder eller skenor, vilket kan leda till att de verkar böjda eller snedvridna.
 • Centrala skotom: Liksom i torr AMD kan våt AMD orsaka en mörk eller tom fläck i mitten av synfältet.

Det är viktigt att notera att AMD vanligtvis påverkar bägge ögonen, även om det inte nödvändigtvis sker samtidigt. Tidig upptäckt och behandling av våt AMD är viktigt för att minska risken för allvarlig synförlust. Torr AMD har inget botemedel, men vissa kosttillskott kan sakta ner dess progression. Om du upplever några av ovanstående symtom eller har en familjehistoria av AMD bör du söka vård hos oss för en noggrann undersökning och rådgivning.

Riskfaktorer

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en ögonsjukdom som främst drabbar äldre vuxna. Det finns flera faktorer och riskfaktorer som kan öka chansen att utveckla AMD. Här är några av de viktigaste riskfaktorerna för AMD:

 • Ålder: Åldern är den starkaste riskfaktorn för AMD. Risken ökar kraftigt med stigande ålder, och sjukdomen är mycket vanligare hos personer över 50 år.
 • Genetik: Det finns en stark genetisk komponent för AMD. Om du har nära släktingar, som föräldrar eller syskon, som har haft AMD, kan din egen risk vara högre.
 • Rökning: Rökning kan öka risken för att utveckla AMD och öka dess progression om du redan har sjukdomen.
 • Ljusexponering: Långvarig exponering för skadligt UV-ljus från solen kan öka risken för AMD.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Vissa kardiovaskulära sjukdomar, inklusive högt blodtryck och ateroskleros, har kopplats till ökad risk för AMD.

Att vara medveten om dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, som att sluta röka, skydda ögonen mot starkt solljus och äta en hälsosam kost, kan hjälpa till att minska risken för att utveckla AMD. Regelbundna ögonundersökningar är också viktiga för att upptäcka sjukdomen tidigt och vidta åtgärder för att bevara synen.

Det är viktigt att förstå att tidig upptäckt är avgörande för att hantera AMD effektivt och förhindra ytterligare synförlust. Om du är orolig för AMD eller om du har några symptom som tyder på att du kan ha AMD. Kontakta oss så vägleder i dig med ditt ärende.

Behandling

Torr AMD:

 • Kosttillskott: Vissa studier har visat att högdosiga kosttillskott med antioxidanter och zink kan sakta ner progressionen av torr AMD, särskilt i de tidiga stadierna. Dessa kosttillskott inkluderar vitamin C, vitamin E, betakaroten och zink. Det är viktigt att rådgöra med en läkare innan du påbörjar någon behandling med kosttillskott.
 • Livsstilsförändring: En hälsosam livsstil som inkluderar en balanserad kost, motion och att sluta röka kan bidra till att minska risken för AMD och förbättra ögonhälsan.

Våt AMD:

 • Anti-VEGF-injektioner: läkemedelsinjektioner är den mest använda behandlingen för våt AMD. Dessa injektioner hjälper till att minska tillväxten av onormala blodkärl i ögat och därmed minska vätskeansamling och blödningar i gula fläcken. De kan också förbättra synen i många fall och bromsa progressionen av sjukdomen. Patienter kan behöva upprepade injektioner med jämna mellanrum.
gula fläcken