Grön starr

Grön starr, även känt som glaukom, är en allvarlig progressiv ögonsjukdom som påverkar synnerven och kan leda till permanent synförlust om den inte behandlas i tid.

Vad är glaukom (grön starr)?

Grön starr är en ögonsjukdom som kännetecknas av skador på synnerven, oftast orsakad av förhöjt ögontryck. Synnerven är ansvarig för att överföra visuella signaler från ögat till hjärnan. Om den skadas kan det leda till permanent synförlust och till och med blindhet.

Orsaker:

Förhöjt ögontryck (intraokulärt tryck) är en av de vanligaste riskfaktorerna för att utveckla glaukom, men det finns också andra faktorer som kan påverka, exempelvis om du har en familjehistoria av glaukom, kan dina risker öka.

Grön starr symtom:

Grön starr är oftast tyst och progressiv, vilket innebär att symtom inte alltid är uppenbara. Vanliga symtom på grön starr kan inkludera:

  • Minskad perifer syn
  • Mörka fläckar i synfältet
  • Svårigheter att anpassa ögon till mörker
  • Smärta i ögat
  • Illamående och kräkningar

Diagnos:

För att diagnostisera glaukom utförs en serie ögonundersökningar, inklusive mätning av ögontrycket, synfältsprov, och utvärdering av synnerven och nervfibrerna.

Det är viktigt att notera att glaukom ofta är asymptomatiskt i de tidiga stadierna, vilket gör regelbundna ögonkontroller ännu viktigare, särskilt om du har riskfaktorer som högt ögontryck, en familjehistoria av glaukom eller är äldre. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att bevara din syn.

Behandling:

Målet med glaukombehandling är att sänka ögontrycket för att förhindra ytterligare skador på synnerven .

Behandlingsalternativ kan inkludera:

Ögondroppar: Den vanligaste behandlingen, som används för att minska ögontrycket.

Laserbehandling: Laserbehandling kan användas för att öppna dräneringskanalerna i ögat och minska trycket.

Kirurgi: Vid svårare fall kan en kirurgisk operation utföras för att skapa en ny dräneringsväg eller minska produktionen av ögonvätska.

Prognos:

Prognosen för grön starr varierar beroende på sjukdomens stadium vid diagnos och hur väl den kontrolleras. Tidig upptäckt och regelbunden uppföljning är avgörande för att bromsa sjukdomsprogression och bevara synen. Med adekvat vård kan de flesta personer med glaukom bibehålla användbar syn under hela sitt liv. Det är dock viktigt att förstå att skadad syn på grund av glaukom inte kan återställas. Därför är tidig upptäckt och följsamhet till behandling av glaukom av yttersta vikt för att förhindra synförlust. Kontakta oss så vägleder i dig med ditt ärende.

Grön starr