Röda ögon

Konjunktivit (ögoninflammation):

Detta är en vanlig orsak till röda ögon och kan vara antingen smittsam (bakteriell eller viral konjunktivit) eller icke-smittsam (allergisk konjunktivit). Symptom inkluderar röda, kliande, och vattniga ögon.

Torra ögon:

Torra ögon uppstår när tårproduktionen är otillräcklig eller när tårarnas sammansättning är felaktig. Torra ögon kan leda till irritation, rodnad och brännande känsla.

Hornhinnesår (kornealsår):

Ett sår på hornhinnan kan orsaka röda ögon, smärta och obehag. Det kan bero på skador, infektioner eller andra ögonproblem.

Uveit (regnbågshinneinflammation):

Uveit är en inflammation i det vaskulära skiktet i ögat och kan orsaka röda ögon, ljuskänslighet och smärta. Det kan vara kopplat till olika sjukdomar, inklusive autoimmuna tillstånd.

Subkonjunktival blödning:

Detta är när ett blodkärl i ögat brister och blodet läcker in under bindhinnan. Det leder till en röd fläck på ögat men är vanligtvis smärtfritt och löser sig själv inom 2-3 veckor.

Allergi:

Allergi mot pollen, damm, pälsdjur eller andra allergener kan orsaka röda ögon, klåda och rinnande ögon.

Kontaktlinser:

Användning av kontaktlinser utan tillräcklig rengöring eller om de är slitna kan orsaka röda ögon och ögonirritation.

Främmande föremål:

Något som hamnar i ögat, som smuts, damm eller skräp, kan orsaka rodnad och irritation.

 

Det är viktigt att komma ihåg att om du upplever röda ögon och symtom som inte förbättras på kort tid eller om de åtföljs av smärta, synpåverkan eller ökad känslighet för ljus, bör du konsultera oss för en korrekt diagnos och behandling. Kontakta oss så vägleder i dig med ditt ärende.

ögoninflammation