Torra ögon

Torra ögon uppstår när ögat inte kan producera tillräckligt med tårar av god kvalitet för att smörja och skydda ögat. Tårar är avgörande för att upprätthålla ögonhälsan eftersom de hjälper till med att fukta ögats yta, avlägsna främmande partiklar och skydda mot infektioner. Torra ögon kan orsakas av flera mekanismer:

 • Minskad tårproduktion: Detta är den vanligaste orsaken till torra ögon. Minskad tårproduktion kan bero på åldrande, vissa mediciner, systemiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar eller skador på tårkörtlarna.
 • Meibomkörteldysfunktion, även känt som meibomian glands dysfunction (MGD), är ett vanligt ögonproblem som uppstår när de meibomiska körtlarna i ögonlocken inte fungerar ordentligt. Dessa körtlar är ansvariga för att producera den oljiga delen av tårfilmen som hjälper till att smörja ögats yta och förhindra att tårarna avdunstar för snabbt. Tårar som avdunstar för snabbt kan orsaka torra ögon. När meibomkörtlarna inte fungerar som de ska, kan det leda till en rad problem och symptom, inklusive torra ögon. Orsaker till meibomkörteldysfunktion kan vara varierande och inkluderar:
  1. Blockerade körtlar: MGD kan börja med att körtlarna täpps till av tjock olja eller andra sekret som inte kan avlägsnas ordentligt. Detta resulterar i blockeringar som hindrar oljan från att nå ögats yta.
  2. Inflammation: Inflammation av körtlar och deras omgivande vävnad kan orsaka dysfunktion. Inflammation kan vara resultatet av bakteriell eller mikrobiell tillväxt i körtlarna.

Symtom

Symptom på torra ögon kan variera i svårighetsgrad, men de vanligaste inkluderar:

 • Torrhet
 • Klåda
 • Brännande känsla
 • Stickningar
 • Känsla av sand eller grus i ögat
 • Röda ögon
 • Känslighet för ljus
 • Tillfällig suddig syn
 • Ögontrötthet
 • Ögonirritation
 • Rinnande ögon
 • Minskad synskärpa

Behandling

Behandlingen av torra ögon syftar till att lindra symtomen och förbättra tårfilmens kvalitet. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 • Användning av tårersättningsmedel: Tårsubstitut, smörjande ögondroppar eller salva kan hjälpa till att smörja ögat och minska torrheten. Det finns olika märken och formuleringar och samtliga är receptfria.
 • Behandling av underliggande orsaker: Om torra ögon orsakas av medicinska tillstånd eller mediciner kan behandlingen inriktas på att hantera dessa grundorsaker.
 • Ögonlockshygien: Håll ögonlocken rena och undvik blockeringar i tårvägarna genom regelbunden ögonlockshygien.
 • Fuktgivande ögonskydd: Användning av luftfuktare i ditt hem och undvikande av rökiga eller dammiga miljöer kan minska torrhet i ögonen.
 • Receptbelagda läkemedel: I vissa fall kan ögonläkare ordinera receptbelagda ögondroppar som innehåller antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel för att lindra inflammation och förbättra tårfilmens kvalitet.

Behandlingen av Meibomkörteldysfunktion fokuserar på att lindra blockeringar, minska inflammation och förbättra funktionen hos meibomkörtlarna. Här är några behandlingsåtgärder som kan användas:

 • Varmkompresser: Applicera varma kompresser på ögonlocken för att mjuka upp oljan och öppna blockeringar. Detta kan göras regelbundet för att hjälpa till att rensa körtlarna.
 • Massage: Försiktig massage av ögonlocken kan hjälpa till att pressa ut blockeringar och stimulera tårproduktionen.
 • Ögonlockshygien: Hålla ögonlocken rena för att förhindra ansamling av smuts och bakterier kan hjälpa till att förebygga MGD.
 • Tårsubstitut: Användning av tårsubstitut eller artificiella tårar kan bidra till att lindra torrheten och återställa tårfilmens stabilitet.
 • Receptbelagda läkemedel: I vissa fall kan ögonläkare ordinera antiinflammatoriska ögondroppar eller antibiotikum om det finns tecken på infektion.
 • Lipidbaserade tårsubstitut: Vissa tårersättningsmedel är speciellt utformade för att komplettera bristen på oljig tårvätska och förbättra tårfilmens kvalitet.

Det är viktigt att konsultera oss om du har besvär med torra ögon eftersom en tidig ställd diagnos och behandling är avgörande för att hantera och lindra symtomen. Kontakta oss så vägleder i dig med ditt ärende.

torra ögon