Hej!

Vi har bokat dig för en kombinerad förundersökning med efterföljande ögonläkarundersökning:

Tiden som gäller är tiden som du fått på sms. Påminnelse går ut till dig 24 timmar innan besöket.
Kontakta oss senast 24 timmar innan planerat besök, annars utgår dubbel patientavgift för uteblivet besök enligt Region Skånes regler. Det går att lämna meddelande till oss dygnet runt via Digitala Vårdrummet
Räkna med att besöket tar ca 1-2 timmar.
I samband med undersökningen kan du få pupillvidgande droppar som ibland ger en snabbt övergående synnedsättning och viss ljuskänslighet. Vanligen går det att köra bil hem igen, men vi rekommenderar att du får skjuts eller väljer annat färdsätt.
Tänk på:
  • Besöket kostar 300 kr, fri sjukvård för barn och äldre än 85 år
  • Betala med kort
  • Regler för högkostnadsskydd är samma som för Region Skåne
  • Om du har glasögon ta med dessa (långt och närseende)
  • Ta med legitimation

Varmt välkommen till oss!

Ögonspecialisterna i Malmö