Egenremiss

Remiss via annan vårdgivare

Du kan komma till oss via remiss från din optiker, vårdcentral, skolhälsovården eller kontakta oss själv med egenremiss.

Remiss via optiker